REKLAAM > Kampaania > Sotsiaalkampaania
Eelmine Kokku: 4
Näitan: 2
Järgmine
Sooline stereotüüp
Pealkiri
Sooline stereotüüp
Toode
Tolerants
Klient/Reklaamija
Sotsiaalministeerium
Kategooria
REKLAAM > Kampaania > Sotsiaalkampaania

Esitaja
Creatum
Kirjeldus (est):
Soolisi stereotüüpe ja sellelaadset mõtlemist oponeeriv kampaania.
Kampaania peamised kandjad on näha: www.stereotyyp.ee (identiteet, veeb, üritused ja nende kirjeldused, teleklipid).
Kirjeldus (eng):
A campaign set to undermine gender stereotypes and such thinking patterns.
Eesmärgid:
Kampaania eesmärk oli tõsta esile soolisi stereotüüpe ja sellelaadset mõtlemist kui probleemi ühiskonnas, algatada diskussioon ja olla aluseks pikemaajalisele protsessile sooliselt stereotüüpse mõtlemise ja vastavate käitumismallide, hoiakute muutmises.
Elluviimise kirjeldus:
Kampaania peamised kommunikatsioonikanalid olid: 1) Telemeedia 2) Internet 3) Sotsiaalmeedia 4) Suhtekorralduslikud tööd (arvamusartiklid, suhtekorralduslikud üritused "Tüdrukute päev", "Poiste päev"). Kampaania kogu eelarve oli 90896 € + km. Eelarve peamised kuluallikad olid: 30% ATL meedia (tele + internet), 27% teleklippide tootmine, 18% üritusturundus, 14% suhtekorraldustöö, 7% agentuuritöö, 4% kodulehe tootmine. Kampaania peamine sõnum kanalite lõikes: märka stereotüübi, mõtle sellele ja muuda iseenda / lähedaste käitumist.
Tagajärjed:
www.stereotüüp.ee lehe unikkaalseid külastajaid 67900 inimest Videoklippe vaatas 47500 inimest Sotsiaalmeedia kaudu vaadati videoklippe 198563 korral. Klippide jagamine on levinud ka väljaspool Eestit – Soome, Läti, Leetu, UK-sse, USA-sse. Emori poolt läbi viidud fookusuuringud näitasid, et sihtgrupp peab sooliselt stereotüüpset mõtlemist reaalseks probleemiks ja on seda oma elus kogenud ning ka ise oma mõttemallidega evinud (fookusgrupid viidi läbi novembris 2013, osales kokku 20 inimest (10 eestlast, 10 vene rahvusest). Vastavalt Norstati uuringule oli kampaania teadlikkuse indeks 56% (mõõtmine toimus oktoobris 2013, kampaania põhiline eetriaeg oli mai-juuni 2013). Olulisim kanal teadlikkuse loomisel oli internet ja sotsiaalmeedia, kus loodud teleklipid levisid eksponentsiaalselt nii kodumaal kui välisriikides. Antud kampaania on esimene samm pikemaajalises hoiakute muutmise protsessis.