PR
Eelmine Kokku: 4
Näitan: 3
Järgmine
Tumeda šokolaadi kui tootekategooria teavituskampaania
Pealkiri
Tumeda šokolaadi kui tootekategooria teavituskampaania
Toode
Tume šokolaad
Klient/Reklaamija
Toiduliit
Kategooria
PR

Esitaja
Hamburg&Partnerid OÜ
Projektijuht
Hanna-Liisa Ruul
Strategy
Strateegiliseks lähtekohaks oli kasutada integreeritult kõiki tava- ja sotsiaalmeedia võimalusi. Reklaamikampaania keskendus telereklaamile, lisaks jagati teavet eraldi kampaania veebilehel ja “Tükike tumedat” Facebooki lehel. PR-strateegia keskendus järgmisele: • tavameedia – tumeda šokolaadi kasulikest omadustest, tarbimise mõistlikkusest ja tema igapäevasest kombineerimisest teiste toiduainetega info jagamine väljaannete ja sihtrühma spetsiifikast lähtuvate sõnumite kaudu; • sotsiaalmeedia – huvi äratamine ja lisateabe jagamine šokolaadist kui maitsvast, mõnusast ja kasulikust maiusest läbi loosimiste, allikaviidete ja meediakajastuste; • pressiüritus - PR-kampaania keskseks tegevuseks plaanisime pressiürituse, mis oleks pildiliselt atraktiivne ning tõmbaks teema meedia fookusesse toetades kogu järgnevat kampaania kulgu. Võrreldes 2012. aastaga oli meedia huvi seisukohalt oluline leida tumeda pressiüritusele atraktiivne fookus ning uudsed sõnumid; • PR sõnum – mõistlikus koguses tumeda šokolaadi tarbimine teeb tervisele head ehk lühidalt “Tükike tumedat teeb head”, mis annab sisu reklaamikampaanias kasutatud sõnumitele. Jätkukampaanias tõime uudse teemana sisse tumeda šokolaadi kui tervisliku toiduaine kombineerimise teiste toiduainetega; • PR-tegevustes kasutatud kõneisikuteks jäi sarnaselt 2012. kampaaniale Toiduliidu juht Sirje Potisepp, lisaks valisime uuteks kõneisikuteks karismaatilise toitumiseksperdi Raivo Vokki ja armastatud koka Angelica Udekülli.
CampaignTime
21.10-21.12.2013
Kirjeldus (est):
2012. aastal korraldas Toiduliit tumeda šokolaadi teavituskampaania, mille peamiseks eesmärgiks oli viia sihtrühmadeni teave tumeda šokolaadi headest omadustest ja mõistlikust tarbimisest. 2013. aastal otsustas Toiduliit tumeda šokolaadi kui toote kategooria propageerimiseks korraldada jätkukampaania, mis tõstaks ja kinnistaks inimeste teadlikkust tumedast šokolaadist veelgi.
Kirjeldus (eng):
In 2012, the Estonian Food Industry Association organised an awareness campaign for dark chocolate, which primarily aimed to bring awareness to target groups about the benefits and reasonable consumption of dark chocolate. In 2013, the Estonian Food Industry Association decided to organise a follow-up campaign to promote dark chocolate as a product category that would raise and cement people's awareness of dark chocolate even further.
Eesmärgid:
Eesmärk • tõsta tarbijate, tootjate ja huvirühmade teadlikkust šokolaadist, tema kasulikest omadustest ning mõõdukast tarbimisest • tutvustada tumedat šokolaadi kui sobilikku toiduainet igapäevases toidusedelis • toetada Toiduliidu kui edumeelse ja oma liikmete ning nende klientide eest seisva organisatsiooni mainet
Elluviimise kirjeldus:
PR tegevused olid plaanitud selgelt iga kanali ja väljaande spetsiifikast lähtuvalt: • I etapp: kajastuste initsieerimine ja teemapakkumine novembrikuu ajakirjadesse (naistele suunatud ajakirjad, toiduväljaanded, terviseajakirjad) ning pressiürituse korraldamine jätkukampaaniale tähelepanu tõmbamiseks 2013. aasta oktoobri lõpus (suunatud nii tervise-, elustiili- ja toiduväljaannetele kui uudismeediale); • II etapp: pidev ja läbimõeldud infovoog üleriiklikus tavameedias (raadio ja TV jutusaated, tarbijarubriigid online- ja trükimeedias; teemakäsitlused ja testimised ajakirjades) ning arvamusartiklid maakonnameedias. Lisaks kogu kampaania vältel pideva infovoo tagamine Facebookis ning eriprojektide organiseerimine (auhinnamäng Sky Plusi hommikuprogrammis, kaastöö Selveri Jõulukirjale).
Tagajärjed:
Projekti tulemused ja kuluefektiivsus • Kampaania avaüritus osutus menukaks meediasündmuseks: kokku osales pressihommikul 39 meediaesindajat (2012. aastal 27 meediaesindajat, jätkukampaaniaks julgesime prognoosida max 20). • Teavituskampaania käigus kajastati teemat ca 70 korral (teles ja raadios 14, ajakirjades ja päevalehtedes 35 ning online-kanalites 20), mida oli rohkem kui kampaania esimesel aastal. • Kampaania tulemuslikkust peegeldab ka tumeda šokolaadi müügimahtude tõus –turuliidri Kalevi tumeda šokolaadi müük kasvas perioodil nov 2013 – jaan 2014 võrreldes aasta varasemaga 17%, teise suurema turuosalise Fazeri sama perioodi müügikasv oli 11%. Nielseni andmetel on tumeda šokolaadi müügi osakaal 2013. aastal võrreldes 2012. aastaga tõusnud kokku 11,6%. • Kampaaniat toetas Facebooki lehekülg, kus läbi regulaarsete postituste ja igapäevaste auhinnamängude tagati pidev liiklus ja huvi. Jätkukampaania jooksul kasvas lehekülje fännide arv 362-lt 5467-le. Auhinnamänguga kogusime 6700 rakenduse kasutajat ja 32 410 sõprade kutsujat. • Projekti PR-tegevuste elluviimise eelarve oli väike, jäädes kahekuulise kampaania perioodi jooksul 3000 euro ringi. Selle raames saavutatud tegevuste tulemuslikkus (ROI) oli väga kõrge.