REKLAAM > Kampaania > Sotsiaalkampaania
Eelmine Kokku: 4
Näitan: 4
Ära saa tünni
Pealkiri
Ära saa tünni
Toode
Kastatud autode ostuga seotud ohtude teavitus
Klient/Reklaamija
Tarbijakaitseamet
Kategooria
REKLAAM > Kampaania > Sotsiaalkampaania

Esitaja
Kontuur Leo Burnett
Loovjuht
Urmas Villmann, Peeter Marvet
AD
Neeme Möll, Lauri Tuulik
Copywriter
Andrus Niit
Projektijuht
Maril-Liis Keerdi
Tootmisfirma
Kuukulgur Film
Veebilink:
Kirjeldus (est):
Eesti Tarbijakaitseameti teavituskampaania kasutatud auto ostuga seotud ohtudest teavitamiseks.
Kirjeldus (eng):
Estonian Consumer Protection Board’s campaign to inform people of different risks when buying a used car.
Eesmärgid:
Tarbijakaitseameti, Maanteeameti ning Maksu- ja Tolliameti ühiskampaania eesmärk oli tõsta eelkõige tarbijate, aga ka ettevõtjate teadlikkust kasutatud autode ostmise ja müümise teemal. Oluliseks peeti, et tarbijad uuriksid nii ostetava auto kui ka automüüja tausta. Teisalt oli oluline, et ettevõtjad teaksid oma kohustusi ning käituksid turul korrektselt. Kampaaniaga sooviti tekitada avalikku diskussiooni kasutatud auto ostu-müügi protsessis õigest käitumisest. Kaudsemaks ja laiemaks eesmärgiks võib pidada tähelepanu pööramist kehtivale seadusandlusele selles valdkonnas ning tarbija võimalustele saada enda õiguste kohta teavet ning abi kaebuste lahendamisel. Otseseks sihtrühm: vanuses 19-55; pigem meesterahvas, aga ka naised; pigem madala või keskmise haridustasemega; eesti keelt kõnelevad tarbijad ja vene keelt kõnelevad tarbijad. Kaudsemad sihtrühmad: kasutatud autode müüjad, kelleni jõuaks sõnum nende kohustustest ja probleemidest antud valdkonnas; meedia, kes kajastaks kampaaniat erinevates kanalites (nt tele- ja raadiouudistes, erisaadetes, kirjutavas meedias jne), andes sellega kampaaniale suuremat kõlapinda. Consumer Protection Board, Road Administration, and Tax and Customs Board carried out a collective campaign to raise awareness how to wisely buy and sell used cars. One of the goals was to teach consumers to examine both the state of the purchased car and the background of the car dealer. It was also important that car dealers were aware of their responsibilities and behave correctly in the market. It was important to raise public discussion over the subject. Broader goal was to raise awareness of the legislation in this area and opportunities to obtain information about consumers’ rights and assistance in resolving complaints. Target audience: age 19-55; male and female; low or medium level of education; both Estonian-speaking and Russian-speaking consumers. Indirect target audience: used car dealers and media who would cover the campaign in various channels and thereby providing the campaign greater resonance.
Elluviimise kirjeldus:
Teavituskampaania sõnum oli: „Kasutatud auto osta targalt!“ Pikemalt lahti seletatuna: „Kui sa ei taha kasutatud auto ostmisel kauba peale tünni saada, siis ära kiirusta, vaid kontrolli auto tausta. Mida ja kuidas kontrollida, vaata ostatargalt.ee.“ Kampaania tähelepanutõmbavaim osa oli välireklaami erilahendus – plastist kampaaniavärvi sinised tünnid tekstiga „Ära saa tünni! Kasutatud auto osta targalt!“. Tünnid paigaldati üle Eesti ARKi esinduste ette, eraldi aktsioonina paigaldati tünnid legendaarse Kadaka autoturu äärsete tänavavalgustuspostide külge, kust need kiirelt ära kadusid. Kampaania raames töötati välja: a) kasutatud autode ostmisega seotud ohtusid tutvustav teleklipp b) eesti- ja venekeelne raadioklipp c) välimeedialahendused eesti ja vene keeles d) kasutatud autode ostmisega seotud riske tutvustav ning nõuandeid jagav eesti- ja venekeelne kampaanialeht ostatargalt.ee d) internetibännerid, mis suunati ostatargalt.ee kodulehele e) 3 seletavat videoklippi Youtube’i ning ostatargalt.ee lehele. Teemadeks „Auto tehniline kontroll“, „Müügitaktika“ ning „Auto ajalugu“ . Klipid dubleeriti ka vene keelde. d) erilahendus TÜNNID ENG Slogan of the campaign was “Buy a used car wisely!” The campaign message said: “If you don’t want to get screwed when buying a used car, don’t rush but check the car's background. What and how to check see ostatargalt.ee.” The highlight of the campaign was special solution for outdoor advertising – the blue plastic barrels read "Don’t get a barrel! Buy a used car wisely!" (“don’t get a barrel” means in Estonian “don’t get screwed”) Solutions: a) TV-clip introducing the risks associated with the purchase of used cars b ) Radio clip (Estonian and Russian) c ) Outdoor media (Estonian and Russian) d ) Campaign page ostatargalt.ee, explaining risks related to the purchasing of used cars and giving tips (Estonian and Russian) d ) Internet banners e ) Three teaching video clips: “Car technical inspection” , “Sales tactics” and "Car’s history” (Estonian and Russian) d ) Special solution: Barrels
Tagajärjed:
Tänu otsekohesele sõnumile ja välireklaami erilahenduse silmatorkavusele oli kampaania nähtav ning ületas kõik ootused avalikkuse kaasamise osas. Seda tõestab meediakajastus ja erakordselt positiivne tagasiside nii automüüjatelt kui tarbijatelt. Meedia haaras teemast kinni kampaania avalikustamise esimestest minutitest ning see sai võimsa kajastatuse kõikides kanalites. Kampaaniaga tulid kaasa mitmed automüüjad (Tafaut, A2 Autowelt, autod.ee) ning näiteks autoesindused Amserv, Vikingmotors ja Moller Auto panid vabatahtlikult oma kodulehtedele üles kampaania bännerid ja kuvasid Facebooki lehel „Osta targalt“ kampaaniaklippi ning oma automüügiplatsidel kampaania tünne. Kampaania ajal oli veebis ligikaudu 7000 unikaalset külastajat nädalas (avanädalal u 15 000), mis metrix.station.ee võrdluses paigutaks selle võrreldavale tasemelel saitidega kuhuminna.tallinn.ee, Haridusministeerium, bioneer.ee, hooandja.ee, autoleht.ee. Mõnevõrra suurem külastatavus on whatcar.ee (8300), forum.automoto.ee (9500), oluliselt suuremad autosaidid streetrace.org (14 800) ja motors24.ee (44 000). Tegemist on märkismisväärselt hea tulemusega. Pärast kampaania lõppu on säilinud liiklus u 2500 unikaalset külastajat nädalas, mis on samuti märkimisväärne sisuliselt ühelehelise veebi kohta. Thanks to the straightforward message and a special solution for outdoor advertising campaign the campaign was truly visible, and exceeded all expectations for public participation. This is proved by the wide media coverage and extremely positive feedback from both car dealers and consumers alike. Media got involved from the first minute, and covered the campaign powerfully in all channels. Campaign was positively received by a number of car dealers, some voluntarily put up the campaign banners to their websites; showed the campaign clip on their Facebook page; displayed campaign barrels on their sale sites. During the campaign, there were about 7,000 unique visitors on the campaign page per week (15,000 on opening week). Somewhat larger audiences are for whatcar.ee (8300), forum.automoto.ee (9500), significantly higher for car pages streetrace.org (14,800) and motors24.ee (44,000). This is a remarkably good result.